Lp.

Nazwa Kursu

Liczba godzin

Cena

1.

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

8

80

2.

Aktywizujące metody pracy z tekstem literackim

w edukacji wczesnoszkolnej

22

180

3.

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych

z wykorzystaniem EWD

12

99

4

Aranżowanie przestrzeni edukacyjnej

4

40

5

Arteterapia

35

340

6

Astronomia w szkole

20

170

7

Diagnoza osób niepełnosprawnych w oparciu

o Profil Psychoedukacyjny PEPR

32

350

8

Edukacja historyczna i obywatelska w szkołach

65

800

9

Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły

4

40

10

Innowacje pedagogiczne w szkole

6

60

11

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych u uczniów gimnazjum

4

40

12

Metody efektywnego nauczania i uczenia się

28

300

13

Metody kreujące efekty wspólne dla wszystkich zawodów

15

120

14

Metody promocji szkoły

12

110

15

Niekonwencjonalne pomoce dydaktyczne w pracy z uczniem w wieku przedszkolnym

6

60

16

Nowa podstawa programowa – wprowadzenie do modyfikacji programów nauczania z przyrody

20

170

17

Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej

12

99

18

Oferta edukacyjna szkoły zawodowej, a podstawa programowa kształcenia w zawodach

12

99

19

Opiekunka dziecięca i osoby starszej

24

180

20

Pedagogika zabawy

12

110

21

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedyczne

24

180

22

Nowe metody pracy na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej

24

180

23

Metodyka nauczania narciarstwo zjazdowego

24

180

24

Metodyka nauczania nordik walkingu

24

180

25

Metodyka zajęć z kajakarstwa

24

180

26

Metodyka nauczania łyżwiarstwa

24

180

27

Metodyka nauczania snowboardu

24

180

28

Nowoczesne formy fitness

24

180

29

Sposoby zakładania i prowadzenia szkoły stowarzyszeniowej

24

180

30

Fundraising na szkolnym podwórku... sposoby pozyskiwania środków zewnętrznych na prowadzenie i rozwój szkoły

24

180

31

Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie

24

180

32

Uczeń z cukrzycą w szkole

12

110

33

Uczeń z epilepsją w szkole

12

110

34

Uczeń z Zespołem Wiliamsa w szkole

12

110

35

Uczeń niepełnosprawny ruchowo w szkole

12

110

36

Radzenie sobie z dyskryminacją uczniów niepełnosprawnych w szkołach masowych

12

110

37

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, Poziom I

16

150

38

Terapia ręki jako element pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

24

180

39

Metoda dobrego startu

20

170

40

Pedagogika Marii Montesorii

25

100

41

Integracja odruchów pierwotnych wg. Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

14

130

42

Budowanie systemu językowego dzieci

z opóźnionym rozwojem mowy i alalią

24

180

43

Budowanie systemu językowego dzieci z afazją dziecięcą

24

180

44

Diagnoza i terapia uczniów z zespołem aspergera

12

110

45

Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo

16

150

46

Praktyczne aspekty ewaluacji przedszkola

16

150

47

Płodowy zespół alkoholowy

10

99

48

Realioznawstwo w nauce języka angielskiego

4

40

49

Seksualność osób niepełnosprawnych

16

150

50

Skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

16

150

51

Sposoby i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi

32

310

52

Spotkania ze sztuką w języku angielskim

4

40

53

Sytuacja społeczna osób niepełnosprawnych

16

150

54

Tablica interaktywna w edukacji przedszkolnej

16

150

55

Tańce i zabawy z przedszkolakami

8

90

56

Tworzenie projektów edukacyjnych w nowym okresie programowania 2014-2020

12

110

57

Usprawnianie aparatu artykulacyjnego dzieci

w wieku przedszkolnym

15

130

58

Uzależnienia od środków psychoaktywnych

10

90

59

Wirtualny świat ucznia – sposoby unikania zagrożeń internetowych

8

80

60

Wykorzystanie tablicy interaktywnej Smart Board na lekcji języka obcego

16

150

61

Wyrównywanie deficytów rozwojowych przedszkolaków w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej

16

150

62

Wzmacnianie motywacji ucznia do nauki języka obcego

18

180

63

Zaburzenia odżywiania – diagnoza i co dalej…

8

99

64

Zachowania agresywne i autoagresywne osób niepełnosprawnych

16

150

65

Zasady komunikacji z mieszkańcami

z zaburzeniami procesów poznawczych

16

150

Zapisz się na kurs ONLINE

KONTAKT

Centrum Kształcenia Ustawicznego

EUROPEJSKI INSTYTUT EDUKACJI

25-305 Kielce,
ul. Wesoła 19/3

telefon: 730 86 87 30

NIP: 657-290-83-82

REGON: 260771693