Lp.

Nazwa Kursu

Liczba godzin

Cena

1.

Kurs kwalifikacyjny dla kierowników wypoczynku

10

110

2.

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej

220

1100

3.

Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny

270

1400

4.

Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej

270

1200

5

Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa

270

1200

6.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo

270

1200

7.

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

150

920

8.

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

36

180

Zapisz się na kurs ONLINE

KONTAKT

Centrum Kształcenia Ustawicznego

EUROPEJSKI INSTYTUT EDUKACJI

25-305 Kielce,
ul. Wesoła 19/3

telefon: 730 86 87 30

NIP: 657-290-83-82

REGON: 260771693