Lp.

Nazwa seminarium

Liczba godzin

Cena

1.

Arkusz organizacyjny pracy szkoły - co to znaczy?

6

650

2.

Dokumentacja pracy szkoły

8

80

3.

Prawa autorskie w placówce oświatowej

8

80

4

Prawne uregulowania zachowania bezpieczeństwa w szkole

8

80

5

Projekt ewaluacji, a raport z ewaluacji

12

99

6

Przemoc seksualna wobec dzieci

8

80

7

Zadania dyrektorów placówek oświatowych w świetle obowiązującego prawa

8

 

Zapisz się na kurs ONLINE

KONTAKT

Centrum Kształcenia Ustawicznego

EUROPEJSKI INSTYTUT EDUKACJI

25-305 Kielce,
ul. Wesoła 19/3

telefon: 730 86 87 30

NIP: 657-290-83-82

REGON: 260771693