Lp.

Kierunek studiów

Liczba godzin

Cena

1.

Arteterapia w edukacji

390

3300

2.

Bibliotekoznawstwo

410

3300

3.

Diagnoza i terapia pedagogiczna

430

3300

4

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

740

4400

5

Dysleksja - diagnoza i terapia w różnych okresach życia

390

3300

6

Edukacja dla bezpieczeństwa

440

3300

7

Edukacja matematyczna w szkołach

390

3300

8

Edukacja muzyczna i plastyczna w szkole podstawowej i w gimnazjum

430

3300

9

Edukacja przyrodnicza

400

3300

10

Edukacja techniczna w szkole podstawowej i gminazjum

390

3300

11

Emisja głosu w mowie i śpiewie

360

3600

12

Etyka z antropologią filozoficzną

390

3300

13

Fizyka w szkołach gimnazjalnych

390

3300

14

Fizyka w szkołach ponadpodstawowych

390

3300

15

Geografia w edukacji

395

3300

16

Gerontologia (Opieka nad osobami starszymi)

345

3300

17

Historia

390

3300

18

Informatyka w edukacji

420

3300

19

Integracja sensoryczna

390

5700

20

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym

400

3300

21

Język polski w edukacji

390

3300

22

Kształcenie informatyczne w wychowaniu

250

2200

23

Logopedia przedszkolna i szkolna

435

3300

24

Oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna

465

3300

25

Pedagogika Marii Montessori

2 semestry

2200

26

Pedagogika sztuki – NOWOŚĆ !!!

345

3300

27

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom

250

2200

28

Przygotowanie pedagogiczne

405

3300

29

Resocjalizacja i socjoterapia

390

3300

30

Socjoterapia z elementami psychoterapii

360

3300

31

Studia podyplomowe - Pedagogika

405

3300

32

Terapia zajęciowa

375

3300

33

Trener umiejętności społecznych

200

2200

34

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

400

3300

35

Wiedza o kulturze

390

3300

36

Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską

390

3300

37

Wychowanie do życia w rodzinie

390

3300

38

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

465

3300

39

Wychowanie resocjalizujące

360

3300

40

Zarządzanie oświatą

340

2200

41

Zintegrowane kształcenie informatyczne

220

2200

Napisz do Nas

 

Zapisz się na kurs ONLINE

 

 

KONTAKT:

Centrum Kształcenia Ustawicznego

EUROPEJSKI INSTYTUT EDUKACJI

25-305 Kielce,
ul. Wesoła 19/3

telefon: 730 86 87 30

NIP: 657-290-83-82

REGON: 260771693