Lp.

Kierunek studiów

Liczba godzin

Cena

1.

Arteterapia w edukacji

390

3300

2.

Bibliotekoznawstwo

410

3300

3.

Diagnoza i terapia pedagogiczna

430

3300

4

Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

740

4400

5

Dysleksja - diagnoza i terapia w różnych okresach życia

390

3300

6

Edukacja dla bezpieczeństwa

440

3300

7

Edukacja matematyczna w szkołach

390

3300

8

Edukacja muzyczna i plastyczna w szkole podstawowej i w gimnazjum

430

3300

9

Edukacja przyrodnicza

400

3300

10

Edukacja techniczna w szkole podstawowej i gminazjum

390

3300

11

Emisja głosu w mowie i śpiewie

360

3600

12

Etyka z antropologią filozoficzną

390

3300

13

Fizyka w szkołach gimnazjalnych

390

3300

14

Fizyka w szkołach ponadpodstawowych

390

3300

15

Geografia w edukacji

395

3300

16

Gerontologia (Opieka nad osobami starszymi)

345

3300

17

Historia

390

3300

18

Informatyka w edukacji

420

3300

19

Integracja sensoryczna

390

5700

20

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym

400

3300

21

Język polski w edukacji

390

3300

22

Kształcenie informatyczne w wychowaniu

250

2200

23

Logopedia przedszkolna i szkolna

435

3300

24

Oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna

465

3300

25

Pedagogika Marii Montessori

2 semestry

2200

26

Pedagogika sztuki – NOWOŚĆ !!!

345

3300

27

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom

250

2200

28

Przygotowanie pedagogiczne

405

3300

29

Resocjalizacja i socjoterapia

390

3300

30

Socjoterapia z elementami psychoterapii

360

3300

31

Studia podyplomowe - Pedagogika

405

3300

32

Terapia zajęciowa

375

3300

33

Trener umiejętności społecznych

200

2200

34

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

400

3300

35

Wiedza o kulturze

390

3300

36

Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską

390

3300

37

Wychowanie do życia w rodzinie

390

3300

38

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

465

3300

39

Wychowanie resocjalizujące

360

3300

40

Zarządzanie oświatą

340

2200

41

Zintegrowane kształcenie informatyczne

220

2200

Zapisz się na kurs ONLINE

KONTAKT

Centrum Kształcenia Ustawicznego

EUROPEJSKI INSTYTUT EDUKACJI

25-305 Kielce,
ul. Wesoła 19/3

telefon: 730 86 87 30

NIP: 657-290-83-82

REGON: 260771693