Lp.

Nazwa warsztatu

Liczba godzin

Cena

1.

Diagnoza przedszkolna

8

 

2.

Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu

8

 

3.

Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym

12

 

4

Jak organizować i dokumentować pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

5

 

5

Kartki ozdobne na każdą okazję w technice migawki i quillingu

8

 

6

Klasówka w szkole, a podstawa kształcenia w zawodach

20

 

7

Konsekwencje wychowawcze eurosieroctwa

8

80

8

Konstruowanie innowacji pedagogicznych oraz modyfikacja programów nauczania i ich ewaluacja

18

160

9

Kurs Integracja Sensoryczna w Edukacji Przedszkolnej

30

350

10

Metody pracy z uczniem zdolnym

12

99

11

Metody współpracy z rodzicami

24

180

12

Narzędzia edukacyjne współczesnego fizyka

12

99

13

Ocenianie kształtujące szansą na wzrost efektywności kształcenia

12

99

14

Odpowiedzialność prawna pracowników oświaty

12

99

15

Praca z uczniem ze specyficznymi problemami w czytaniu i pisaniu na etapie edukacji wczesnoszkolnej

32

290

16

Prowadzenie kontroli zarządczej w szkole

5

49

17

Przemoc w rodzinie i jej konsekwencje wychowawcze

5

49

18

Rodziny niewydolne wychowawczo

5

49

19

Sposoby tworzenia programów modułowych dla wybranego zawodu

24

180

20

Sprawdzian w szkole, a nowa podstawa programowa kształcenia zawodowego

20

170

21

Tworzenie bożonarodzeniowych ozdób świątecznych

12

99

22

Tworzenie i obróbka filmów za pomocą darmowych programów

8

80

23

Tworzenie innowacyjnych prezentacji multimedialnych w programie Prezi

8

80

24

Tworzenie metod badawczych do ewaluacji wewnętrznej

12

99

25

Usługa Office 365 w pracy nauczyciela

12

99

26

Wykonywanie upominków z modeliny w technice geometrycznej i milefiori

8

80

Zapisz się na kurs ONLINE

KONTAKT

Centrum Kształcenia Ustawicznego

EUROPEJSKI INSTYTUT EDUKACJI

25-305 Kielce,
ul. Wesoła 19/3

telefon: 730 86 87 30

NIP: 657-290-83-82

REGON: 260771693