Lp.

Nazwa Usługi

Cena

1.

Szkolenie  Wstępne Ogólne

od 30zł/osoba

2.

Szkolenie Okresowe BHP i ppoż.

od 50 zł/osoba

3.

Kompleksowa Obsługa BHP

Kwota uzależniona jest od liczby osób zatrudnionych w zakładzie pracy

W cenę wliczony jest dojazd do siedziby zamawiającego.

Ilość przyjazdów jest ustalana w zależności od potrzeb.

Miesięcznie netto

0-10

200

10-20

350

20-30

500

30-50

700

4.

Oceny Ryzyka Zawodowego

od 100 zł

5.

Dokumentacja Powypadkowa

od 200 zł

6.

Jednorazowa Kompleksowa Obsługa BHP

od 250 zł

7.

Analiza Stanu BHP (roczna)

od 200 zł

8.

Sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

od 700 zł

9.

Oznakowanie Obiektu

od 200 zł

10.

Kompleksowa Obsługa ppoż.

od 100 zł/miesiąc

11.

Sprzedaż: odzieży roboczej, środków ochrony, piktogramów (każdy rodzaj i ilość)

do uzgodnienia

Zapisz się na kurs ONLINE

KONTAKT

Centrum Kształcenia Ustawicznego

EUROPEJSKI INSTYTUT EDUKACJI

25-305 Kielce,
ul. Wesoła 19/3

telefon: 730 86 87 30

NIP: 657-290-83-82

REGON: 260771693