Europejski Instytut

Edukacji w Kielcach

Edukujemy z pasją

O nas

Centrum Kształcenia Ustawicznego „Europejski Instytut Edukacji” to placówka, która powstała decyzją nr 30 z dnia 02.06.2014 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Placówka jest organizatorem kształcenia ustawicznego, którego celem jest prowadzenie kursów i szkoleń umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych dla potrzeb rynku pracy. Kształcenie ustawiczne prowadzone jest jako stacjonarne, zaoczne i na odległość.

Spełniamy oczekiwania klientów w szerokim zakresie usług szkoleniowych dzięki profesjonalnej kadrze, gwarantującej wysoki poziom kształcenia, nowoczesnej bazie dydaktycznej i przyjaznej atmosferze.

Nasza Instytucja umożliwia uzyskanie certyfikatów, zaświadczeń oraz specjalistycznych uprawnień, które dają szansę uzyskania wymiernych korzyści z nabytej wiedzy i umiejętności nie tylko na krajowym, ale również międzynarodowym rynku pracy.

Posiadamy  zaplecze lokalowe i bazę dydaktyczno-szkoleniową w centrum Kielc przy ul. Wesołej 19 i ul. Sienkiewicza 19, (sale dydaktyczne, konferencyjne sprzęt multimedialny,  pracownię komputerową, kosmetyczną, fryzjerską, masażu, sale rehabilitacyjne do integracji sensorycznej, itp.).

Gwarantujemy elastyczne podejście do klienta, profesjonalną obsługę oraz rzetelność i zaangażowanie w świadczenie oferowanych usług. Organizujemy szkolenia na różnych poziomach, o różnej tematyce, pozwalające na ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, a oferta edukacyjna jest cały czas poszerzana.

Centrum Kształcenia Ustawicznego „Europejski Instytut Edukacji” jest jednostką szkolącą wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Organizujemy bezpłatne kursy dla osób bezrobotnych, dając możliwość  zdobycia nowych umiejętności i poprawienia swojej sytuacji.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Europejskiego Instytutu Edukacji oraz skorzystania z oferowanych przez nas usług.

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się na kurs

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, aby zapisać się na wybrany kurs z naszej oferty.

 

Zapraszamy do kontaktu

Europejski Instytut
Edukacji w Kielcach

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Napisz do nas