BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE DLA UŻYTKOWNIKÓW

Liczba godzin: 8 godzin

Cena szkolenia: 800zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zaznajomienie się z problemem bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Grupa docelowa:

Szkolenie dla Użytkowników Sieci Teleinformatycznych.

Ramowy program kursu:

 1. Aktualność problemu bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 1. Główne pojęcia/terminy w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 2. Zagrożenia bezpieczeństwa teleinformatycznego i mechanizmy ochrony:
  • oznaki ataków
  • metody wykrywania ataków
  • mechanizmy reagowania
  • mechanizmy zabezpieczeń.
 3. Obowiązki użytkownika mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji.
 4. Dokumenty, które regulują obowiązki oraz działania użytkowników.

Efekty uczenia się:

Uczestnik po szkoleniu zna problemy bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Prowadzący zajęcia:

Mgr Renata Michalska – ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku – Informatyka w szkole. Ukończyła Akademię EITCA – Grafika komputerowa. Nauczyciel informatyki z wieloletnim doświadczeniem. Od wielu lat współpracuje z firmami szkoleniowymi i prowadzi szkolenia komputerowe i informatyczne. Ukończyła wiele kursów, m.in. Elementy dydaktyki i metodyki informatyki, Metodyka wykorzystania narzędzi informatycznych, programowanie w języku Logo – AC Logo i Logo Comeniusz, opiekun pracowni internetowej, Internet w dydaktyce, Administrowanie systemami Win NT 4.0 itp.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.