COACHING JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM

Liczba godzin/ cena szkolenia: ustalane indywidualnie z klientem.

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności motywowania zespołu oraz zarządzania jego celami przy użyciu praktycznych narzędzi coachingowych.

Grupa docelowa:

Szkolenie z zakresu coachingu dla kadry managerskiej kierowane jest do tych wszystkich, którzy chcą skutecznie zarządzać potencjałem własnych zespołów.

Ramowy program kursu:

Kiedy stosować styl coachingowy?

Cykl rozwoju pracownika a styl zarządzania.

Dlaczego nie zawsze styl coachingowy jest właściwy?

Kiedy jego brak grozi odejściem najlepszych członków zespołu?

Test – mój indywidualny styl zarządzania.

Wspólna analiza, wnioski.

Coach, mentor, trener – czym się różnią i kiedy nawzajem uzupełniają?

Czym jest, a czym nie jest coaching?

3 x P, czyli przyszłość-proaktywność-pozytywne założenia.

Dlaczego coaching to styl pracy rozwojowej – ukierunkowanie na mocne strony pracownika.

Jak stosować coaching w codziennej pracy?

Model coachingu operacyjnego.

Narzędzia coachingowe:

Model GROW (Goal – Current Reality – Options – Will).

Ideentyfikacja celów – schemat rozmowy z pracownikiem.

Rozmowa o celach – warsztat, prezentacja metody.

Ćwiczenia w grupach – indywidualne coachingi, wspólna analiza, wnioski.

Budowanie kontraktu – dlaczego bez tego się nie uda?

Uważne słuchanie.

Koło życia.

Analiza ważnych obszarów (zawodowych, prywatnych) badanej osoby.

Ćwiczenia w grupach, wspólna analiza, wnioski.

Sztuka zadawania pytań jako najważniejsze narzędzie coachingu.

Wszystko, co trzeba wiedzieć o udzielaniu informacji zwrotnej.

Praca z przekonaniami – różnica między przekonaniami ograniczającymi i wspierającymi.

Efekty uczenia się:

W wielu przypadkach przydaje się klasyczny styl zarządzania oparty na precyzyjnym delegowaniu zadań i monitorowaniu. Tak się dzieje zwłaszcza w młodych zespołach, które dopiero rozpoczynają pracę. Szybko jednak okazuje się, że po uzyskaniu instrukcji, podwładni oczekują od menadżera czegoś więcej. Owo magiczne „coś” wcale nie jest ani zagadkowe, ani skomplikowane. Pracownicy oczekują po prostu motywowania poprzez tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi. Jeżeli muszą każdego dnia realizować powierzone zadania, jeżeli nie mają kawałka przestrzeni na samodzielność i kreatywność, ich motywacja, a tym samym efektywność – spadnie. Dobry, skuteczny menedżer, poświęca czas i energię nie na wydawanie poleceń, a na to, by jego pracownicy rozwinęli wszystkie swoje talenty. Uczy pracowników, jak samodzielnie podejmować decyzje i jak brać za nie odpowiedzialność. I co najważniejsze – jak czerpać z tego satysfakcję.

Prowadzący zajęcia:

Mgr Iwona Długosz – Coach. Ceryfikowany DiSC trener personalny. Doradca zawodowy.

Ukończyła studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła szkolenie ”Twoja firma”. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Tłumacz języka włoskiego. Pracuje jako doradca finansowy. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu ZZL, DiSC, Motywowanie pracowników, Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, mała przedsiębiorczość, itp.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.