CZERWONA TAKTYKA

Liczba godzin: 30 godzin – kurs instruktorski/ 8 godzin – szkolenie)

Cena szkolenia: Cena kursu instruktorskiego (30 godzin): 490,00 PLN

Cena szkolenia (8 godzin): 150,00 PLN

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

celem naszej działalności jest świadczenie usługi na poziomie, jaki w pełni satysfakcjonowałby naszych klientów. Szeroko rozumiane ratownictwo medyczne oraz problematyka czerwonej

taktyki jest nam dobrze znana, ponieważ nasza kadra szkoleniowa w całości składa się z osób,

które na co dzień służą w jednostkach Wojska Polskiego, służb ochrony, Policji, ratownictwa

medycznego. Pełnią tam rolę ratowników medycznych lub zajmują się szkoleniem

medycznym.

Naszym mottem przewodnim jest maksymalny realizm szkolenia, co powiązane z wysokim

poziomem merytorycznym szkolących daje doskonałe rezultaty. Inicjatorem powstania naszej

działalności był dyplomowany ratownik medyczny, żołnierz Wojska Polskiego w jednostkach

Kawalerii Powietrznej 16 Brygady Desantowo-Szturmowej, absolwent Wydziału Pedagogiki i

Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły, skoczek spadochronowy, instruktor samoobrony i kursu

czerwonej taktyki.

Współprowadzącym jest były pracownik policji w oddziale specjalnym AT, instruktor

samoobrony, instruktor z zakresu tonfa. W zespole są również wykwalifikowani pracownicy

ochrony osobistej, instruktorzy samoobrony, instruktorzy pierwszej pomocy. Wszyscy

prowadzący mają przygotowanie pedagogiczne.

Czerwona taktyka to powiązanie medycyny pola walki z taktyką szturmową. To system ściśle

połączonych działań mających za zadanie ewakuację z miejsca bezpośredniej walki. Jej

głównym celem jest ratowanie życia rannym przy wykorzystaniu odskoku, odparcia ataku i

udzielenia pomocy przedmedycznej.

Grupa docelowa:

Kurs dedykowany jest każdej osobie, która chce podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i personalne.

Ramowy program kursu:

– sposoby ewakuacji poszkodowanego z rejonu zagrożenia;

– udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym – rannym w miejscu zdarzeń;

– sposoby wzywania pomocy;

– zasady bezpieczeństwa i standardy w czasie akcji udzielania wyspecjalizowanej pomocy;

– naprowadzanie statków powietrznych w rejon miejsca ewakuacji;

– medycynę prewencyjną

Efekty uczenia się:

Kurs czerwonej taktyki składa się z części teoretycznej i praktycznej. Głównym założeniem

jest przybliżenie kursantom problemu udzielania pierwszej pomocy w warunkach dużego

zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym zdarzeniem (katastrofa, konflikt zbrojny, zamach

terrorystyczny). Osoba działająca w takiej sytuacji jest poddawana bardzo wielu czynnikom,

które mogą negatywnie wpłynąć na ocenę sytuacji i sposób działania.

Kurs czerwonej taktyki, który Państwu proponujemy, ma w swoim głównym założeniu

przygotować kursantów do działania w powyższych sytuacjach. Nasz sposób szkolenia zakłada

maksymalny realizm – w czasie szkolenia wykorzystujemy środki pozoracji pola walki.

Prezentowany kurs to maksymalny profesjonalizm wypływający z doświadczenia naszych

instruktorów oraz wysoki poziom przygotowania merytorycznego. Zapewniamy

bezpieczeństwo osobom szkolącym się.

Prowadzący zajęcia:

Sebastian Masternak – Jest absolwentem Wychowania fizycznego na Wszechnicy

Świętokrzyskiej i Politechnice Opolskiej. Ukończył liczne kursy z zakresu Ochrony Osób i

Mienia oraz Pracowników Ochrony Fizycznej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie

nauczania przedmiotów zawodowych z zakresu ochrony osób i mienia, ochrony konwoju oraz

na kursach instruktorskich rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona, fitness-ćwiczenia

siłowe czy trener osobisty. Pan Sebastian posiada bardzo dobre przygotowanie pedagogiczne

oraz predyspozycje do pracy ze słuchaczami.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.