FACC I EFR

Liczba godzin/ cena: ustalane indywidualnie z klientem.

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

First Aid Certification Centre z siedzibą w Londynie to instytucja zajmująca się akredytacją subiektów edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy, która specjalizuje się w dydaktyce kształcenia ratowników, instruktorów oraz trenerów pierwszej pomocy. Instytucja ta kładzie szczególną dbałość w zakresie wdrażania ogólnoświatowych standardów ratownictwa ILCOR oraz realizowanie form edukacji ratowniczej w oparciu o uznane zasady dydaktyki i metodyki kształcenia. Zapewne już wiesz, że nasze kursy mają charakter międzynarodowy.

Emergency First Response z siedzibą w Bristolu (Wielka Brytania) oraz First Aid Certification Centre z siedzibą w Londynie to instytucje z czołówki największych i najbardziej rozpoznawalnych instytucji kształcących ratowników przedmedycznych na świecie. Emegency First Response wydaje ponad 500.000 certyfikatów rocznie.

Grupa docelowa:

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NASZEGO MIĘDZYNARODOWEGO ZESPOŁU RATOWNIKÓW

Jeśli jesteś:

 • nauczycielem
 • pielęgniarką szkolną
 • urzędnikiem państwowym
 • instruktorem dowolnego sportu
 • instruktorem tańca lub rekreacji
 • opiekunem dzieci i młodzieży
 • nurkiem
 • przewodnikiem górskim
 • pracownikiem ochrony
 • policjantem
 • żołnierzem
 • strażakiem
 • studentem
 • rodzicem
 • kierowcą.

Ramowy program kursu:

Kursy EFR są uznawane jako profesjonalne kwalifikacje w zakresie ratownictwa przedmedycznego, a programy nauczania są zgodne z najnowszymi standardami i wytycznymi ILCOR oraz Europejskiej Rady Resuscytacji. Prowadzone przez naszych instruktorów kursy bazują na uzyskaniu wiedzy i umiejętności w miłej i przyjaznej atmosferze.

First Aid Certification Centre jest natomiast wyspecjalizowaną instytucją kładącą szczególny nacisk na kształcenie wysokiej klasy instruktorów pierwszej pomocy, którzy jednocześnie są bardzo dobrze przygotowanymi dydaktykami. Kończąc kurs instruktorski, po zdanym egzaminie stajesz się samodzielnym instruktorem i możesz samodzielnie szkolić ratowników przedmedycznych. Nie musisz prosić, aby ktokolwiek nadzorował Twoje szkolenia i kursy, ani nie musisz prosić, aby ktokolwiek zapraszał Cię do współpracy. Twoim obowiązkiem jako instruktora jest spełnianie standardów określonych w Twoim podręczniku instruktora. Twoja praca będzie okresowo sprawdzana przez Departament Kontroli Jakości przez wysyłanie ankiet do Twoich absolwentów kursów. Dlatego już teraz zapisz się na kurs ratowniczy.

Efekty uczenia się:

Kończąc nasze szkolenia lub kursy otrzymasz zaświadczenie potwierdzające Twoje kompetencje. Możesz też otrzymać certyfikat międzynarodowy ratownika pierwszego kontaktu (uznawany w większości krajów świata), jeśli na zakończenie kursu przystąpisz do egzaminu, który zdasz z wynikiem pozytywnym. Egzamin prowadzony jest w języku polski

Prowadzący zajęcia:

Mgr Jarosław Dalach – Wykładowca na kursach medycznych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz operatora wózków widłowych. Ukończył studia magisterskie na kierunku Ekonomia, studia podyplomowe z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz studia licencjackie na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Środowisku na specjalności Ratownictwo Medyczne. Dodatkowo Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny. Jest również Ratownikiem WOPR, Inspektorem Ochrony Przeciwpożarowej oraz Instruktorem Ratownictwa Taktycznego. Od wielu lat prowadzi usługi w zakresie doradztwa, nadzoru oraz usług edukacyjnych. Jest wieloletnim wykładowcą na kursach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dotyczące m.in.: zarządzania w służbie zdrowia, zagrożeń w środowisku pracy czy komunikacji interpersonalnej. Wykazuje się wysokim przygotowaniem zarówno merytorycznym, jak również praktycznym.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.