KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

Liczba godzin: 80 godzin

Cena szkolenia: 1500zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu kucharza małej gastronomii.

Grupa docelowa:

kurs przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą nabyć i udokumentować kwalifikacje niezbędne dla profesjonalnego wykonywania czynności prowadzenia małej gastronomii. Zdobyty certyfikat będzie cennym dodatkiem przy poszukiwaniu pracy w charakterze kucharza małej gastronomii.

Ramowy program kursu:

 1. Zasady BHP Podstawy technologii gastronomicznej.
 2. Minimum sanitarne i HACCP.
 3. Obsługa konsumenta.
 4. Catering i organizacja imprez okolicznościowych.
 5. Planowanie i organizowanie produkcji gastronomicznej.
 6. Zasady zakładania działalności gastronomicznej.
 7. Obsługa kas fiskalnych i terminala płatniczego.
 8. Dokumentacja.
 9. Zajęcia praktyczne w placówce gastronomicznej.

Efekty uczenia się:

Uczestnik na szkoleniu nabywa teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu kucharza małej gastronomii.

Prowadzący zajęcia:

Michał Markowicz – Od początku kariery związany z województwem świętokrzyskim. Tu zdobywał pierwsze doświadczenia w profesjonalnej gastronomii, rozwijał się i osiągał mistrzostwo w swoim fachu. Wieloletni Szef kuchni Hotelu**** Qubus w Kielcach, restauracji Da Vinci w XVII-wiecznym dworku starostów Chęcińskich oraz Hotelu*****Odyssey Wellnes&Spa, gdzie dwa razy z rzędu był nagradzany czapką żółtego przewodnika Gault&Millau. W latach 2006/2015 na Targach Kielce gotował dla najważniejszych gości podczas odbywających się międzynarodowych imprez (prezydentów, ambasadorów, delegatów). Wiceprezes Polskiej Inicjatywy Kulinarnej.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.