KUCHARZ Z MODUŁEM ZDOBIENIA POTRAW

Liczba godzin: 120 godzin

Cena szkolenia: 1800zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu usług gastronomicznych z dekorowaniem stołów i potraw.

Grupa docelowa:

kurs przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą nabyć i udokumentować kwalifikacje niezbędne dla profesjonalnego wykonywania czynności związanych z zawodem kucharz. Zdobyty certyfikat będzie cennym dodatkiem przy poszukiwaniu pracy w charakterze kucharza z modułem zdobienia potraw.

Ramowy program kursu:

 1. Podstawowe wiadomości z zakresu gastronomii.
 2. Przepisy BHP w gastronomii.
 3. Wyposażenie techniczne kuchni.
 4. Technologia gastronomiczna.
 5. Surowce i materiały gastronomiczne.
 6. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowywania posiłków.
 7. Nowe trendy w gastronomii.
 8. Dekorowanie potraw i stołu.
 9. Organizacja przyjęć.
 10. Kasa fiskalna.

Efekty uczenia się:

Uczestnik podczas szkolenia nabywa praktycznych umiejętności z zakresu gastronomii i zdobienia potraw.

Prowadzący zajęcia:

Michał Markowicz – Od początku kariery związany z województwem świętokrzyskim. Tu zdobywał pierwsze doświadczenia w profesjonalnej gastronomii, rozwijał się i osiągał mistrzostwo w swoim fachu. Wieloletni Szef kuchni Hotelu**** Qubus w Kielcach, restauracji Da Vinci w XVII-wiecznym dworku starostów Chęcińskich oraz Hotelu*****Odyssey Wellnes&Spa, gdzie dwa razy z rzędu był nagradzany czapką żółtego przewodnika Gault&Millau. W latach 2006/2015 na Targach Kielce gotował dla najważniejszych gości podczas odbywających się międzynarodowych imprez (prezydentów, ambasadorów, delegatów). Wiceprezes Polskiej Inicjatywy Kulinarnej.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.