KURS BARMAŃSKI

Liczba godzin: 30 godzin

Cena szkolenia: 599zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Obecnie barmaństwo jest zajęciem interdyscyplinarnym. Od osoby pracującej za barem coraz częściej wymaga się zdolności ekwilibrystycznych, znajomości zasad miksologii, towaroznawstwa,obsługi konsumenta, a nawet psychologii sprzedaży. Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku przygotowaliśmy program kursu, który pozwala na opanowanie wiadomości zarówno teoretycznych, jak i praktycznych niezbędnych do pracy w zawodzie barmana.

Grupa docelowa:

Kurs barmański powstał z myślą o osobach chcących rozpocząć swoją przygodę z gastronomią, a także dla tych, którzy chcą podnieść własne kwalifikacje w zawodzie.

Ramowy program kursu:

Zajęcia teoretyczne – 10 h.

Zajęcia praktyczne – 20 h.

I. Zarys technologii i towaroznawstwa napojów.

1. Stowarzyszenia barmańskie, etyka zawodu barmana.

Przegląd towaroznawczy wódek.

Wódki polskie.

Whisky.

Gin.

Rum.

2. Towaroznawstwo i technologia likierów.

II. Historia napojów mieszanych.

1. Genealogia napojów mieszanych:

historia koktajli francuskich,

historia koktajli angielskich,

historia koktajli amerykańskich.

2. Historia koktajli na wybranych przykładach:

Bloody Mary,

Cuba Libre,

Manhattan,

Margarita,

Martini,

Old Fashioned.

III. Charakterystyka napojów mieszanych.

1. Fizjologia napojów mieszanych.

2. Schemat wzajemnego kojarzenia się składników.

3. Koktajle na bazie wódki.

4. Koktajle na bazie whisky.

5. Koktajle na bazie ginu.

6. Koktajle na bazie rumu.

7. Drinki sławnych barów i mistrzów świata.

IV. Organizacja baru.

1. Typy barów.

2. Urządzenia i sprzęt meblowy będące na wyposażeniu baru.

3. Wykaz składników obowiązujących w barach.

4. Miary barowe.

V. Technika mieszania napojów gorących.

1. Podstawowe zasady sporządzania napojów gorących.

2. Wygrzewanie szkła i sposoby flambirowania napojów.

3. Sporządzanie napojów gorących na wybranych przykładach:

grog,

krupnik,

punch,

mull,

sangaree.

VI. Technika mieszania napojów zimnych.

1. Kolejność czynności sporządzania napojów zimnych.

2. Niezbędny sprzęt wykorzystywany w technice mieszania napojów zimnych:

shakery,

blender,

szklanica barmańska

VII. Technika miksowania koktajli.

1. Propedeutyka miksologii.

2. Podstawowe elementy techniki miksowania.

3. Podstawowe sposoby i metody miksowania:

shaking,

blending,

building.

4. Technika miksowania koktajli:

koktajle na bazie wódki czystej,

koktajle na bazie whisky,

koktajle na bazie ginu,

koktajle na bazie rumu,

koktajle na bazie tequili.

5. Dodatki uzupełniające oraz zamienniki używane w miksologii:

modyfikatory (likiery, kremy),

bonifikatory (bittersy).

Forma zaliczenia kursu:

egzamin teoretyczny i praktyczny,

certyfikat w języku polskim i angielskim dodatkowo płatny (30 zł).

Efekty uczenia się:

Uczestnik po szkoleniu nabywa specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu barmańskiego.

Prowadzący zajęcia:

Michał Markowicz – Od początku kariery związany z województwem świętokrzyskim. Tu zdobywał pierwsze doświadczenia w profesjonalnej gastronomii, rozwijał się i osiągał mistrzostwo w swoim fachu. Wieloletni Szef kuchni Hotelu**** Qubus w Kielcach, restauracji Da Vinci w XVII-wiecznym dworku starostów Chęcińskich oraz Hotelu*****Odyssey Wellnes&Spa, gdzie dwa razy z rzędu był nagradzany czapką żółtego przewodnika Gault&Millau. W latach 2006/2015 na Targach Kielce gotował dla najważniejszych gości podczas odbywających się międzynarodowych imprez (prezydentów, ambasadorów, delegatów). Wiceprezes Polskiej Inicjatywy Kulinarnej.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.