KURS HACCP

Liczba godzin: 30 godzin

Cena szkolenia: 500zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności i kwalifikacji z zakresu HACCP.

Grupa docelowa:

Kurs skierowany jest do osób pracujących w branży gastronomicznej.

Ramowy program kursu:

1. Wstęp – nazwa, geneza, wdrożenie.

2. System HACCP – zastosowanie definicji i pojęć.

3. Idea i zasady systemy HACCP.

4. Składowe systemu HACCP.

5. Omówienie praktyki higienicznej GHP oraz praktyki produkcyjnej GMP w stosunku do

systemu HACCP.

6. Opracowanie schematu procesu technologicznego oraz weryfikacja, ocena

prawidłowości i aktualności opisów produktów.

7. Identyfikacja zagrożeń z uwzględnieniem zagrożeń mikrobiologicznych, chemicznych

i fizycznych oraz czynniki kontroli.

8. Określenie krytycznych punktów kontroli.

9. Opracowanie systemu monitorowania dla każdego punktu krytycznego.

10. Działania korygujące i weryfikacja.

11. System HACCP – dokumentacja i zapisy.

12. Procedury i instrukcje.

Efekty uczenia się:

Uczestnik po kursie nabywa specjalistycznych umiejętności z zakresu HACCP.

Prowadzący zajęcia:

Michał Markowicz – Od początku kariery związany z województwem świętokrzyskim. Tu zdobywał pierwsze doświadczenia w profesjonalnej gastronomii, rozwijał się i osiągał mistrzostwo w swoim fachu. Wieloletni Szef kuchni Hotelu**** Qubus w Kielcach, restauracji Da Vinci w XVII-wiecznym dworku starostów Chęcińskich oraz Hotelu*****Odyssey Wellnes&Spa, gdzie dwa razy z rzędu był nagradzany czapką żółtego przewodnika Gault&Millau. W latach 2006/2015 na Targach Kielce gotował dla najważniejszych gości podczas odbywających się międzynarodowych imprez (prezydentów, ambasadorów, delegatów). Wiceprezes Polskiej Inicjatywy Kulinarnej.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.