KURS KULINARNY DLA SZEFÓW KUCHNI

Liczba godzin: 50 godzin

Cena szkolenia: 1900zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników do pracy w charakterze szefa kuchni oraz umożliwienie zdobycia praktycznych umiejętności i specjalistycznej wiedzy z zakresu gastronomii.

Grupa docelowa:

Kurs skierowany jest do osób pracujących

Ramowy program kursu:

Podstawowe zagadnienia HACCP, bhp, ppoż., GMP, GHP:

– omówienie zasad bezpieczeństwa w kuchni,

– zasady używania sprzętu oraz jego zastosowanie,

– zastosowanie tradycyjnych i nowoczesnych technik gotowania,

– zastosowanie warzyw i owoców do dekoracji potraw,

– zaopatrzenie produkcyjne,

– prawidłowa gospodarka towarowa,

– sporządzanie receptur w oparciu o food cost,

– tworzenie ofert gastronomicznych przystosowanych do danych lokali,

– inwentaryzacje miesięczne,

– zarządzanie zasobami ludzkimi,

– administracja kuchni,

– przygotowanie dokumentacji kuchni oraz księgi HACCP.

Potrawy restauracyjne i hotelowe:

– potrawy kuchni restauracyjnej z nowoczesną prezentacją.

Rodzaje przygotowywanych potraw:

Menu konferencyjne / grupowe / okolicznościowe

-zasady komponowania potraw pod status przyjęcia

Rodzaje przygotowywanych potraw:

Kuchnia innej narodowości

Przygotowywanie potraw kuchni między innymi takich jak:

– włoskiej,

– francuskiej,

– japońskiej,

– meksykańskie,

– japońskiej,

– rosyjskiej,

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu jego uczestnik nabywa wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do pracy w zawodzie szefa kuchni.

Prowadzący zajęcia:

Michał Markowicz – Od początku kariery związany z województwem świętokrzyskim. Tu zdobywał pierwsze doświadczenia w profesjonalnej gastronomii, rozwijał się i osiągał mistrzostwo w swoim fachu. Wieloletni Szef kuchni Hotelu**** Qubus w Kielcach, restauracji Da Vinci w XVII-wiecznym dworku starostów Chęcińskich oraz Hotelu*****Odyssey Wellnes&Spa, gdzie dwa razy z rzędu był nagradzany czapką żółtego przewodnika Gault&Millau. W latach 2006/2015 na Targach Kielce gotował dla najważniejszych gości podczas odbywających się międzynarodowych imprez (prezydentów, ambasadorów, delegatów). Wiceprezes Polskiej Inicjatywy Kulinarnej.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.