KURS ROZSZERZONY PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJE PRAWNICZE

Liczba godzin: 105 godzin

Cena szkolenia: ustalana indywidualnie z klientem.

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Zajęcia obejmują pełne 105 godzin. Ostatnie 2 godziny kursu przeznaczamy na egzamin próbny przeprowadzany zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości i omawiamy najtrudniejsze pytania. Program kursu jest na bieżąco dostosowywany do zmian programowych i prawnych.

Grupa docelowa:

Jesteś na ostatnim roku studiów prawniczych bądź już je skończyłeś? Planujesz dostać się na aplikację prawniczą i nie wiesz od czego zacząć naukę? Trafiłeś na odpowiednią stronę! Pomożemy Ci zrealizować Twoje marzenia zawodowe!

Ramowy program kursu:

Jako uczestnik kursu zdobędziesz praktyczne informacje na temat:

• procedury kwalifikacyjnej,

• dotychczasowego zakresu pytań na egzaminach,

• przebiegu poszczególnych aplikacji,

• wykonywania danych zawodów prawniczych.

Wykładowcy przedstawią m.in.:

• najskuteczniejsze metody rozwiązywania testów,

• budowę podchwytliwych pytań, sprawiających zazwyczaj najwięcej trudności podczas egzaminu.

To praktyka czyni mistrza, dlatego w czasie trwania warsztatów kursanci będą także rozwiązywać będą testy z lat ubiegłych.

Prowadzący rozwieją wszelkie wątpliwości prawne pojawiające się przy poszczególnych przepisach i cierpliwie odpowiedzą na wszelkie pojawiające się pytania.

Nowatorska formuła kursu najlepiej przygotuje do egzaminu na aplikacje. Skupiamy się bowiem na nauczeniu ustaw obowiązujących na egzaminach, nie tracimy czasu na zbędne wykłady teoretyczne czy komentowanie przepisów. Wiemy, że najważniejsze dla Ciebie jest nauczenie się poszczególnych przepisów, dlatego przez różnorakie ćwiczenia, testy, zdania do uzupełnienia itp. uczymy ustaw, wielokrotnie powtarzając te same kwestie, aby jak najlepiej utrwaliły się do egzaminu.

Efekty uczenia się:

Na kursie poznasz konkretne i praktyczne umiejętności

Prowadzący zajęcia:

Mgr Iwona Długosz – Coach. Ceryfikowany DiSC trener personalny. Doradca zawodowy.

Ukończyła studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła szkolenie ”Twoja firma”. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Tłumacz języka włoskiego. Pracuje jako doradca finansowy. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu ZZL, DiSC, Motywowanie pracowników, Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, mała przedsiębiorczość, itp.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.