KURS SAVOIR-VIVRE’U

Liczba godzin: 8 godzin

Cena szkolenia: 350zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego kształtowania własnego wizerunku w różnych sytuacjach z Klientami, w tym profesjonalnej obsłudze gości restauracji.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, dla których właściwa autoprezentacja, dress code i savoir vivre biznesowy ma znaczenie w kontakcie biznesowym z Klientem. W szczególności są to właściciele firm, doradcy, handlowcy, marketingowcy.

Ramowy program kursu:

1) Wprowadzenie do savoir-vivre’u.

2) Historia savoir-vivre’u.

3) Etykieta stołu:

– przywitanie,

– nakrycie stołu (obrus, serwetki, naczynia),

– sadzanie gości przy stole,

– zachowanie się przy stole,

– konwersacja przy stole,

– rola sztućców, menu oraz dodatków znajdujących się na stole,

– zamawianie potraw i napoi,

– zamawianie wina w restauracji,

– rola gospodarza,

– pożegnanie.

4) Normy zachowania przy stole:

– poprawność jedzenia,

– elegancja picia,

– różnorodność potraw – omówienie dań niełatwych (jak jeść, czym jeść),

– skomplikowane sytuacje (jak wybrnąć, co powiedzieć).

5) Język savoir-vivre’u:

– słowo,

– gest,

– dyskusja,

– język ciała,

– empatia / asertywność.

6) Poprawna komunikacja i korespondencja:

– sztuka słuchania,

– dyskusja, rozmowa, monolog, forum, wystąpienia,

– niezręczności, omyłki, wpadki,

– przekaz wiadomości i informacji (listy, telefony, maile).

7) Zasady ubioru (prezentacja):

– ubiór odpowiedni do okazji,

– makijaż właściwy do sytuacji,

– strój damski i męski – wyczucie dobrego smaku,

– elementy garderoby zbędne i niezbędne w zależności od okazji, przyjęć.

8) Przyjęcia, bankiety, wesela – zasady dobrego smaku, stylu, zachowania:

– omówienie przyjęć (podział na bankiety, przyjęcia weselne),

– organizacja od A do Z przyjęcia weselnego ( recenzja menu, zastawy, zaproszenia, winietki, dekoracja, rola rodziców,

państwo młodzi),

– funkcje i przywileje gości i organizatorów,

– organizacja od A do Z bankietów oraz konferencji – uprawnienia organizatorów oraz gości.

9) Zasady zachowania się w miejscach pracy, w rodzinie, na przyjęciach:

– upominki, przyjmowanie delegacji, wyjazdy integracyjne.

Savoir-vivre to znajomość obyczajów i form towarzyskich, zasad grzeczności, sztuka postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach.

Efekty uczenia się:

Uczestnik podczas szkolenia nabywa wiedzę w zakresie savoir vivre.

Prowadzący zajęcia:

Michał Markowicz – Od początku kariery związany z województwem świętokrzyskim. Tu zdobywał pierwsze doświadczenia w profesjonalnej gastronomii, rozwijał się i osiągał mistrzostwo w swoim fachu. Wieloletni Szef kuchni Hotelu**** Qubus w Kielcach, restauracji Da Vinci w XVII-wiecznym dworku starostów Chęcińskich oraz Hotelu*****Odyssey Wellnes&Spa, gdzie dwa razy z rzędu był nagradzany czapką żółtego przewodnika Gault&Millau. W latach 2006/2015 na Targach Kielce gotował dla najważniejszych gości podczas odbywających się międzynarodowych imprez (prezydentów, ambasadorów, delegatów). Wiceprezes Polskiej Inicjatywy Kulinarnej.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.