KURS SPECJALISTYCZNY – EKG

Liczba godzin/ cena: ustalane indywidualnie z klientem.

Warunki uczestnictwa:

– prawo wykonywania zawodu (oryginał + kserokopia);

– zaświadczenie potwierdzające min. 3-miesięczny staż pracy w zawodzie;

– numer NIP;

– dowód osobisty;

Cel szkolenia:

Uczestnik kursy nabywa specjalistyczną wiedzę z zakresu EKG.

Grupa docelowa:

Osoby pracujące w branży medycznej.

Ramowy program kursu:

  1. Podstawy elektrokardiografii
  2. Prawidłowy elektrokardiogram
  3. Nieprawidłowości poszczególnych elementów zapisu EKG
  4. Zapis elektrokardiograficzny w wybranych stanach kardiologicznych
  5. Badania diagnostyczne z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego

Efekty uczenia się:

Po kursie uczestnik posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu EKG.

Prowadzący zajęcia:

mgr Danuta Żyła – wykładowca na szkoleniach medycznych oraz kursach na opiekunów.

Ukończyła Akademie Medyczną w Lublinie na wydziale pielęgniarstwa, uzyskując tytuł magistra. Jest absolwentką studium przedmiotowo-metodycznego pielęgniarstwa chirurgicznego, posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego. Pani Danuta posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe jako wykładowca na kursach medycznych tj. instruktor pierwszej pomocy, pierwsza pomoc przedmedyczna, rejestratorka medyczna. Prowadzi także zajęcia na kursach dla opiekunów tj. opiekun osób starszych, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osób chorych i niepełnosprawnych, opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. Dodatkowo jest instruktorem kursów dla wychowawców oraz kierowników wypoczynku

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.