OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWKACH HANDLOWO-USŁUGOWYCH. AKTUALNE WYMAGANIA, PROCEDURY I INSTRUKCJE, WZORCOWA DOKUMENTACJA

Liczba godzin: 16 godzin

Cena szkolenia: 2000zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy w zakresie odpowiedzialności związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz kategorie danych osobowych.

Grupa docelowa:

Właściciele firm, działy kadr, pracownicy

Ramowy program kursu:

 1. Zakres ochrony danych osobowych.
 2. Podstawowe definicje.
 3. Legalność przetwarzania danych osobowych.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 5. Obowiązek informacyjny (klauzule informacyjne).
 6. Prawa osób, których dane dotyczą – obowiązki administratora danych osobowych oraz podmiotu przetwarzającego.
 7. Przepisy branżowe.
 8. Działalność marketingową zgodnie z RODO.
 9. Rola audytu w procesie wdrożenia RODO.
 10. Szacowanie ryzyka i ocena skutków przetwarzania danych osobowych.
 11. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych – wymagania, procedury i instrukcje.
 12. Wzorcowa dokumentacja.
 13. Zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych.
 14. Przykłady incydentów naruszenia ochrony danych osobowych.
 15. Zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i techniczne obszarów przetwarzania.
 16. Konsekwencje prawne naruszenia zasad przetwarzania danych.

Efekty uczenia się:

Uczestnik po szkoleniu posiada wiedzę w zakresie odpowiedzialności związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz kategorie danych osobowych.

Prowadzący zajęcia:

Mgr Iwona Długosz – Coach. Ceryfikowany DiSC trener personalny. Doradca zawodowy.

Ukończyła studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła szkolenie ”Twoja firma”. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Tłumacz języka włoskiego. Pracuje jako doradca finansowy. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu ZZL, DiSC, Motywowanie pracowników, Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, mała przedsiębiorczość, itp.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.