SZKOLENIA KULINARNE – KURSY GOTOWANIA

Liczba godzin: 18 godzin

Cena szkolenia: 350zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu komponowania i przyrządzania potraw całego świata.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane do osób, które gotowanie traktują jak hobby oraz do osób, dla których jest ono swego rodzaju obowiązkiem i chciałyby uatrakcyjnić domowe menu.

Ramowy program kursu:

1. Kuchnia całego świata w domu:

– podstawowe potrawy domowej kuchni w stylu tradycyjnym i nowoczesnym.

2. Rodzaje przygotowywanych potraw.

3. Przyjęcia okolicznościowe:

– zasady komponowania potraw pod status przyjęcia.

4. Kuchnia innej narodowości

5. Przygotowywanie potraw kuchni.

6. Wedle zainteresowań kursantów.

Efekty uczenia się:

Uczestnik na szkoleniu nabywa umiejętności z zakresu kulinarnego.

Prowadzący zajęcia:

Michał Markowicz – Od początku kariery związany z województwem świętokrzyskim. Tu zdobywał pierwsze doświadczenia w profesjonalnej gastronomii, rozwijał się i osiągał mistrzostwo w swoim fachu. Wieloletni Szef kuchni Hotelu**** Qubus w Kielcach, restauracji Da Vinci w XVII-wiecznym dworku starostów Chęcińskich oraz Hotelu*****Odyssey Wellnes&Spa, gdzie dwa razy z rzędu był nagradzany czapką żółtego przewodnika Gault&Millau. W latach 2006/2015 na Targach Kielce gotował dla najważniejszych gości podczas odbywających się międzynarodowych imprez (prezydentów, ambasadorów, delegatów). Wiceprezes Polskiej Inicjatywy Kulinarnej.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.