ZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTÓW W FIRMIE

Liczba godzin: 16 godzin

Cena szkolenia: 500zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w

• sekretariacie Proinvestment );

• KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;

• Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu

• końcowego.

Cel szkolenia:

Niewątpliwe zalety pracy projektowej zachęcają zarządy do promowania tego stylu pracy. Jednocześnie tempo zmian w dzisiejszym otoczeniu rynkowym sprawia, że firmy muszą zmieniać się dynamicznie i stawać się coraz bardziej elastyczne. W rezultacie firmy uruchamiają liczne projekty, aby skutecznie się zmieniać, wkraczać w nowe obszary rynkowe, szukać poprawy efektywności, implementować nowe narzędzia informatyczne itp.

Organizacje, które próbują naraz realizować zbyt wiele projektów, są skazane na duże kłopoty. Podobnie dzieje się z firmami, które nie wdrożyły standardów prowadzenia projektów i zarządzania całym ich portfelem.

Proponowane przez nas szkolenie podpowiada, jak zarządzać kilkoma (lub wieloma) projektami w jednym czasie i się w tym nie pogubić.

Grupa docelowa:

Kurs skierowany jest do osób zarządzających.

Ramowy program kursu:

Agenda:

Dzień 1- godziny: 10:00 ÷ 18:00

Dzień 2 – godziny: 09:00 ÷ 17:00

Różnice pomiędzy projektem a wieloma projektami w organizacji.

Czym jest portfel projektów?

Czym jest program? Jakie są zalety uruchamiania programu, będącego „parasolem” dla kilku projektów?

Struktura zarządzania wieloma projektami w firmie.

Komitet sterujący – typowe zadania i obszar odpowiedzialności.

Zarząd – jego rola w zarządzaniu wieloma projektami.

Biuro projektów (lub biuro programu) – typowe zadania i obszar odpowiedzialności.

Podejmowanie dobrych decyzji dotyczących projektów, które należy uruchomić.

Liczba projektów: Czy nie prowadzimy zbyt wielu projektów w firmie?

Zgodność ze strategią firmy: Czy kolejny projekt, który zamierzamy uruchomić, jest zgodny z naszą strategią?

Priorytety: Które z projektów w portfelu są pierwszoplanowe?

Kanibalizacja: Czy przypadkiem nie realizujemy dwóch projektów, których rezultaty kłócą się ze sobą nawzajem?

Kolejność: W jakiej kolejności powinniśmy realizować projekty z naszego portfela?

Identyfikacja zależności pomiędzy projektami.

Jak identyfikować zależności pomiędzy projektami?

Jak je dokumentować i co właściwie wynika ze zidentyfikowanych zależności?

Raportowanie postępów prac w projektach.

Metody i narzędzia raportowania oraz kontroli postępów w poszczególnych projektach.

Pomysły na sprawne dokonywanie przeglądów projektów (jak nie stracić na to zbyt wiele czasu i jednocześnie wiedzieć, że wszystko jest pod kontrolą?).

Zarządzanie ograniczonymi zasobami.

DICE – metoda porównywania projektów między sobą, którą można zastosować do decydowania o przydzieleniu funduszy na najlepiej rokujące projekty.

Alokacja zasobów pomiędzy projektami.

Zarządzanie ograniczonymi zasobami ludzkimi.

Informowanie pracowników o projektach.

Jak zadbać o to, by pracownicy nie czuli się niedoinformowani?

Jaką rolę może odegrać zwykła lista projektów umieszczona na intranecie?

Jakie są najczęstsze potrzeby informacyjne pracowników?

Jak dać sobie radę z projektami niejawnymi? Kiedy ograniczanie informacji o projektach jest uzasadnione?

Podsumowanie.

Wnioski dla organizacji.

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:

– Forma grupowa szkolenia daje możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy, jak i do potrzeb organizacji.

– Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania.

– W przypadku formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod – elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane.

– Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching, indywidualny feedback od trenera/eksperta czy follow up.

– W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie.

– Szkolenie może być prowadzone przez dwóch trenerów/ekspertów.

– W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób – dysponujemy szeroką grupą trenerów/ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym.

Efekty uczenia się:

Niewątpliwe zalety pracy projektowej zachęcają zarządy do promowania tego stylu pracy. Jednocześnie tempo zmian w dzisiejszym otoczeniu rynkowym sprawia, że firmy muszą zmieniać się dynamicznie i stawać się coraz bardziej elastyczne

Prowadzący zajęcia:

Mgr Iwona Długosz – Coach. Ceryfikowany DiSC trener personalny. Doradca zawodowy.

Ukończyła studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła szkolenie ”Twoja firma”. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Tłumacz języka włoskiego. Pracuje jako doradca finansowy. Prowadzi szereg szkoleń z zakresu ZZL, DiSC, Motywowanie pracowników, Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy, mała przedsiębiorczość, itp.

Zapewniamy:

• Komplet materiałów dydaktycznych.

• Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.