WARSZTATY KULINARNE Z ELEMENTAMI DIETETYKI I ALERGII POKARMOWYCH

Liczba godzin: 12 godzin

Cena szkolenia: 1800zł

Warunki uczestnictwa:

• Ukończone 18 lat;

• wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy;

• Obecność na min. 80% zajęć.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy na temat zasad żywienia w szkołach i przedszkolach oraz dostarczenie podstawowych umiejętności przygotowania dań aby nie traciły walorów smakowych i wartości odżywczych, układania menu z uwzględnieniem diet i alergii pokarmowych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz kadry zarządzającej przedszkoli i szkół, która chce poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie układania diet z uwzględnieniem alergii i nietolerancji pokarmowych u dzieci.

Efekty uczenia się i rozwoju na poziomie wiedzy:

Uczestnicy po zakończonym szkoleniu znają i definiują zasady żywienia w szkołach i przedszkolach uwzględniając zasady żywienia dietetycznego, definiują rodzaje diet, różnice między alergiami pokarmowymi a nietolerancją pokarmową

Efekty uczenia się i rozwoju na poziomie umiejętności:

Uczestnicy po zakończonym szkoleniu potrafią ułożyć menu uwzględniając diety, alergeny, nietolerancje pokarmowe, znają i potrafią zastosować zasady zastępowania produktów alergicznych.

Efekty uczenia się i rozwoju na poziomie kompetencje:

Uczestnicy po zakończonym szkoleniu świadomie posługują się normami żywienia i tabelami składu produktów spożywczych, potrafią przygotować dania aby nie straciły walorów smakowych i wartości odżywczych.

Zapewniamy:

 • Komplet materiałów dydaktycznych.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim.

Ramowy program kursu:

 1. Podstawy żywienia w szkołach i przedszkolach.
 2. Sposoby przygotowania dań aby nie traciły walorów smakowych i wartości odżywczych.
 3. Normy żywienia i racje pokarmowe.
 4. Jak poszczególne składniki pokarmowe (białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy i składniki mineralne) wpływają na organizm ludzki.
 5. Jak przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym poprzez właściwą dietę.
 6. Jak posługiwać się normami żywienia i tabelami składu produktów spożywczych.
 7. Podstawowe zasady żywienia dzieci.
 8. Żywienie dietetyczne.
 9. Najczęstsze alergeny pokarmowe.
 10. Różnice między alergią pokarmową a nietolerancją pokarmową.
 11. Zasady diety eliminacyjnej.
 12. Zastępowanie produktów alergicznych: zastępowanie mleka, jaj, glutenu.

Wykładowca:

Michał Markowicz – Od początku kariery związany z województwem świętokrzyskim. Tu zdobywał pierwsze doświadczenia w profesjonalnej gastronomii, rozwijał się i osiągał mistrzostwo w swoim fachu. Wieloletni Szef kuchni Hotelu**** Qubus w Kielcach, restauracji Da Vinci w XVII-wiecznym dworku starostów Chęcińskich oraz Hotelu*****Odyssey Wellnes&Spa, gdzie dwa razy z rzędu był nagradzany czapką żółtego przewodnika Gault&Millau. W latach 2006/2015 na Targach Kielce gotował dla najważniejszych gości podczas odbywających się międzynarodowych imprez (prezydentów, ambasadorów, delegatów). Wiceprezes Polskiej Inicjatywy Kulinarnej.